Διευκρινίσεις από ΕΦΚΑ για το ΕΚΑΣ

Sharing is caring!

Από την έντυπη έκδοση

Το μηνιαίο εισόδημα των 643 ευρώ μικτά από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μαζί με κάθε άλλο επίδομα που λαμβάνει ένας συνταξιούχος είναι το βασικό εισοδηματικό κριτήριο για τη χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος του ΕΚΑΣ που φέτος είναι 12 ευρώ τον μήνα. Αυτό επισημαίνεται μεταξύ άλλων στη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ που αφορά τη χορήγηση του ΕΚΑΣ, καθώς και τα αντισταθμιστικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής που λαμβάνουν όσοι έχασαν το επίδομα για το 2019. Επισημαίνεται ότι το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται σε όσους είχαν πέρυσι τον Ιούνιο 643 ευρώ συνολικό μικτό εισόδημα από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα. Τα σχετικά εισοδήματα των συνταξιούχων εξετάζονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017.

Διευκρινίζεται επίσης ότι τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας, περίπου 230.000 συνταξιούχοι θα λάβουν για τελευταία φορά το ΕΚΑΣ κατά τη διάρκεια του 2019, καθώς το επίδομα θα σταματήσει να χορηγείται μετά την τελευταία καταβολή του τον Νοέμβριο αυτής της χρονιάς.

Παράλληλα, οι αντισταθμιστικές παροχές για όσους χάνουν το ΕΚΑΣ είναι οι εξής:

1. Σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ, για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που έχει απολεσθεί. Δηλαδή, 12 ευρώ τον μήνα.

2. Σε περιπτώσεις συζύγων – συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ, για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στον σύζυγο με το μικρότερο εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2019 που έχει απολεσθεί, δηλαδή 12,00 ευρώ.

3. Τέλος, απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι φέτος θα χάσουν την παροχή του ΕΚΑΣ μέχρι την τελική κατάργησή του.

Δεν δικαιούνται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) που καθορίστηκε μόνο στα 12 ευρώ για το 2019 όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13 Μαΐου του 2016 ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Έτσι, από 1ης.1.2019 έως 31.12.2019, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), θα καταβάλλεται με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια αποκλειστικά και μόνο σε όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από τις 12/5/2016.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884,00) ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ.

Το ΕΚΑΣ ολοκληρώνει φέτος έναν κύκλο 23 ετών, καθώς θεσμοθετήθηκε επί κυβέρνησης Σημίτη και δόθηκε για πρώτη φορά σε περίπου 200.000 δικαιούχους την 1η Ιουλίου 1996. Η χορήγησή του ήταν μία πρόταση – εισήγηση δύο επιστημόνων, του Τάσου Γιαννίτση, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Κώστα Σημίτη, και του καθηγητή Πλάτωνα Τήνιου, επίσης συμβούλου του κ. Σημίτη.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin