Δικαστική δικαίωση για τα ELFE

Sharing is caring!

 Δικαίωση  για την Ελληνική Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων συνιστά δικαστική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα, η οποία υποχρεώνει τη ΔΕΠΑ να συνεχίσει την απρόσκοπτη τροφοδοσία της εταιρείας με φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα ELFE μπορούν να εξοφλούν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΠΑ με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένου και των επιταγών που προέρχονται από πελάτες ή άλλες δραστηριότητες του ομίλου.

Η απόφαση αυτή κρίνεται σημαντική και διασφαλίζει τη λειτουργία του μεγαλύτερου βιομηχανικού ομίλου που απέμεινε στη Βόρεια Ελλάδα.
 

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin