Ευάγγελος Σπανός: «Η φτώχεια, το πιο ισχυρό κίνητρο για προσπάθεια»

Sharing is caring!

Από τα βαμβακοχώραφα, στις σπουδές ιατρικής έως την ίδρυση της Βιοϊατρικής.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin