ΕΧΑΕ: Πτώση κερδών το 2018

Sharing is caring!

Oριακή μείωση 1,6% παρουσίασαν για το 2018 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ, υποχωρώντας στα τρία εκατ. ευρώ, 3,1 εκατ. το 2017.

Πτωτικά κινήθηκε και ο κύκλος εργασιών. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 26,6 εκατ. έναντι 27,4 εκατ. το 2017, μειωμένος κατά 3,0%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 25,6 εκατ. έναντι 26,3 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση 3,0%.

Για το 2018 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,7 εκατ. έναντι 58,8 εκ. του 2017 παρουσιάζοντας μείωση 5,3%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 4,0% σε σύγκριση με το 2017 (52,2 δισ. έναντι 50,2 δισ.).

Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin