Η Intracom ιδρύει νέα θυγατρική στο Λουξεμβούργο

Sharing is caring!

Την ίδρυση νέας θυγατρικής, κατά ποσοστό 100%, εταιρείας με έδρα στο Λουξεμβούργο και επωνυμία Intracom Technologies S.a.r.l, ανακοίνωσε σήμερα η Intracom Holdings.

Βασικός σκοπός της νεοσυσταθείσας εταιρείας είναι η απόκτηση και η διαχείριση συμμετοχών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Intracom Technologies S.a.r.l καλύφθηκε μέσω εισφοράς από την Intracom Holdings του συνόλου των μετοχών των, κατά ποσοστό 100%, θυγατρικών της εταιρειών Intrasoft International SA και Intracom Defense Electronics, η δε ανταλλαγή των μετοχών αυτών με τις μετοχές της νεοσυσταθείσας εταιρείας πραγματοποιήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 53 του Ν. 4172/2013.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin