Κάμψη του τουρισμού από την πΓΔΜ

Sharing is caring!

Από την έντυπη έκδοση 

Του Λάμπρου Καραγεώργου
[email protected]

Συνεχή πτώση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο εισερχόμενος τουρισμός από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πΓΔΜ) σε αντίθεση με την περίοδο 2010-2015. Μάλιστα το 2015 οι κάτοικοι των Σκοπίων ήταν η πολυπληθέστερη «τουριστική φυλή» που επισκέφθηκε την χώρα μας μπροστά και από τους… παραδοσιακά πρώτους Γερμανούς, που τη χρονιά εκείνη βρέθηκαν στη δεύτερη θέση. Το 2015 επισκέφθηκαν τη χώρα μας  3.023.059 τουρίστες από την πΓΔΜ έναντι 2.810.350 Γερμανών.

Η εικόνα αυτή όμως στη συνέχεια διαφοροποιήθηκε πολύ και ρόλο σε αυτό φαίνεται να έπαιξε και η πόλωση γύρω από το «ονοματολογικό», όπως αναφέρει σε σχετική μελέτη του και το Insete. Ειδικότερα το ενεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 οι Σκοπιανοί τουρίστες υπολογίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος σε 1,031 εκατ. όταν το 2015 ήταν 2,172 εκατ. Ουσιαστικά δηλαδή χάθηκαν οι μισοί τουρίστες τα τελευταία τρία χρόνια. Σημειώνεται ότι το εννεάμηνο του 2017 οι αφίξεις από τα Σκόπια ανήλθαν σε 1,47 εκατ. τουρίστες και το 2016 σε 1,54 εκατ. τουρίστες.

Ανάλογη είναι η εικόνα και των ταξιδιωτικών εισπράξεων, καθώς το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 οι τουριστικές εισπράξεις από τους τουρίστες της γειτονικής χώρας ανήλθαν στα 138,2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2015 ήταν στα 224,9 εκατ. ευρώ. Το εννεάμηνο του 2017 οι εισπράξεις έφτασαν τα 172,8 εκατ. ευρώ και το ίδιο διάστημα του 2016 τα 171,5 εκατ. ευρώ.

Μικτή εικόνα
Η δημοσίευση αναλυτικών στοιχείων από την ΤτΕ για την αγορά της πΓΔΜ ξεκίνησε το 2010 σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αγορές που η καταγραφή των στοιχείων έχει ξεκινήσει από το 2005. Ο εισερχόμενος τουρισμός από την πΓΔΜ εμφανίζει μικτή εικόνα, αναφέρει το Insete. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2010-2015 καταγράφει αύξηση κατά 173,7% (με εξαίρεση το 2012:  -4,1%, από 1.105 χιλ. το 2010 σε 3.023 χιλ. το 2015), ενώ από το 2015 έως το 2017 μείωση 48%, από 3.023 χιλ. το 2015 σε 1.571 χιλ. το 2017 (λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας και της πόλωσης που έχει διαμορφωθεί αναφορικά με το ονοματολογικό). Το μερίδιο αγοράς της πΓΔΜ το 2017 ήταν 5,8% όταν το 2010 το μερίδιο αγοράς της ήταν 7,4% (+42,3%).

Οι αφίξεις από την πΓΔΜ εμφανίζουν εποχικότητα, με το 84,7% των αφίξεων το 2017 (έναντι 72,5% το 2010) να καταγράφεται στην τουριστική περίοδο (δεύτερο και τρίτο τρίμηνο), ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το πρώτο και τέταρτο τρίμηνο ήταν 8,7% και 6,6%. Σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO 2016, η Ελλάδα αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα ταξίδια από την πΓΔΜ (Outlook addendum «Οι προοπτικές του οδικού τουρισμού στην Ελλάδα το 2018»), ενώ ο δημοφιλέστερος προορισμός στην Ελλάδα είναι η Κεντρική Μακεδονία.

Αναφορικά με τις διανυκτερεύσεις των τουριστών από την πΓΔΜ, το 2017 καταγράφηκαν 4.320 χιλ. με μερίδιο αγοράς 2,1%, όταν το 2010 είχαν καταγραφεί 3.138 χιλ. και μερίδιο 2,2% (+37,7%). Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων για το 2017 (93,2%) καταγράφεται όπως είναι φυσικό στο β’ και το γ’ τρίμηνο (τουριστική σεζόν), όπου σημειώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών.

Οι εισπράξεις από την πΓΔΜ το 2017 άγγιξαν τα  180 εκατ. ευρώ με μερίδιο αγοράς 1,3% όταν το 2010 το σύνολο των εισπράξεων ήταν 132 εκατ. ευρώ και μερίδιο 1,2% (+36,3%). Στο διάστημα β’ και γ’ τριμήνου καταγράφεται το 91,9% των εσόδων από την αγορά της πΓΔΜ.

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) για την αγορά της πΓΔΜ ανέρχεται στα 114 ευρώ  (έναντι 119 ευρώ το 2010, -4,2%), χαμηλότερη κατά 78,1% από την ΜΚΔ που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας. Η ΜΚΔ από το 2010 εμφανίζει διακυμάνσεις από έτος σε έτος με την υψηλότερη να καταγράφεται το 2011 (136 ευρώ) και τη χαμηλότερη το 2015 (82 ευρώ, συμπίπτει με το ρεκόρ αφίξεων που κατεγράφη το 2015). 

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση για την αγορά της πΓΔΜ ανέρχεται στα 42 ευρώ έναντι  68 ευρώ (38,5% χαμηλότερη) που είναι στο σύνολο της χώρας, καταγράφοντας οριακή μείωση (-1,6%, 45 ευρώ) σε σύγκριση με το 2010. 

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin