Κέρκυρα: Διεθνές μνημόνιο για τη γαστρονομία και την εκπαίδευση των νέων στη Μεσόγειο

Sharing is caring!

Η συνάντηση για την υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία του 2ου Φεστιβάλ Γαστρονομίας στο Ιστορικό Δημαρχείο.

Παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Βασίλης Καββαδίας και  ο Πρόεδρος του συλλόγου Non Solo Cibus,  Fabrizio Scaramuzza, από τη  Μεσήνη της Σικελίας. Επίσης,  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τarn (της νότιας Γαλλίας) και του IEK  La Chambre des Métiers et de l’Artisanat     Jean-Louis Hormière   με τον  οποίο  βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την υπογραφή του Μνημονίου.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Κώστας Νικολούζος, ο Διευθυντής του ΙΕΚ Δημήτρης Μπακύρας, ο πρόεδρος της σχολής  ITS Albatros Paolo Vitto και ο project manager του Marco Polo System Alberto Cotrona.

Με το Μνημόνιο δηλώνεται η κοινή θέληση συνεργασίας των μερών με σκοπό:

•    να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πρωτοβουλίες αμοιβαίας ανταλλαγής μεταξύ εκπροσώπων του παραγωγικού τομέα, των αρχών και του τομέα της εκπαίδευσης (καθηγητές, σπουδαστές)

•    να συμμετέχουν και να προσκαλούν ο ένας τον άλλον σε εκδηλώσεις σχετικές με την προώθηση τοπικών προϊόντων και εδαφικών αξιών, προκειμένου να προωθηθεί η διεθνοποίηση και να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα, ιδίως για τους νέους και τους σπουδαστές εν γένει

•    να  προωθήσουν τον διάλογο, την ανταλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών στις αντίστοιχες περιοχές τους και την προώθησή τους στην περιοχή καταγωγής τους

•    να παρέχουν τις δικές τους δομές (ινστιτούτα κατάρτισης, ιδρύματα) ή στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν (Περιφέρειες, Δήμοι, Επαρχίες, Πόλεις, Υπουργεία) ή με τις οποίες υπάρχει εύκολη συνεργασία (Εμπορικά Επιμελητήρια, τουριστικά γραφεία), με στόχο τη διευκόλυνση των κοινών δραστηριοτήτων

•    να δρουν για την προώθηση και τη  διατήρηση της Μεσογειακής Διατροφής, τόσο μέσω κοινών πρωτοβουλιών όσο και ανεξάρτητα

•    να  συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες διεθνούς συνεργασίας μέσω της υποβολής προτάσεων σε ευρωπαϊκά  προγράμματα ή / και στην προσχώρηση σε υφιστάμενα έργα που κρίνονται χρήσιμα για την προώθηση και την ενίσχυση των εμπλεκόμενων τομέων.

πηγή: tornosnews.gr

Σχόλια

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin