Κυβερνητικές ιστοσελίδες χωρών της ΕΕ έχουν ενσωματωμένους ιχνηλάτες διαφήμισης

Sharing is caring!

Κυβερνητικές ιστοσελίδες χωρών της ΕΕ έχουν ενσωματωμένους ιχνηλάτες διαφήμισης

Νέα έρευνα αποκάλυψε ό,τι τέσσερις στις πέντε Κυβερνητικές ιστοσελίδες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν ιχνηλάτες διαφήμισης (αγγλικά: commercial trackers ή ad trackers), κάτι που φυσικά είναι ανεπίτρεπτο και ενέχει διάφορους κινδύνους για το μέσο χρήστη, αφού όλα αυτά γίνονται εν αγνοία του, και δεν του δίνεται η επιλογή να αρνηθεί ή να δεχτεί τα cookies.

Εν τούτοις το πιο απογοητευτικό στοιχείο από όλα είναι πως δεν γνωρίζουμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που προκύπτουν μέσα από την παρακολούθηση των επισκεπτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη στις 11 και 12 Μαρτίου και εξέτασε όλες τις κυβερνητικές ιστοσελίδες των χωρών που είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διαπιστώθηκε ό,τι 112 ιχνηλάτες ιδιωτικών εταιρειών απορροφούσαν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που επισκέπτονταν περίπου 200.000 κυβερνητικές ιστοσελίδες.

Για να γίνω ακόμη πιο συγκεκριμένος αναφορικά με αυτό το ζήτημα: Από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τα 25 είχαν κυβερνητικές ιστοσελίδες με ενσωματωμένους ad trackers. Οι τρεις χώρες που βρέθηκαν καθαρές ήταν η Ισπανία, η Γερμανία και η Ολλανδία.

Μέσα από αυτήν την διεξοδική έρευνα αποκαλύφθηκε πως οι Γαλλικές ιστοσελίδες παρακολουθούνταν από 52 συστήματα ιχνηλατών που ελέγχονταν από ιδιωτικές εταιρείες και απορροφούσαν ασύστολα τις πληροφορίες των επισκεπτών. Ενώ η Λεττονία με 27 ιχνηλάτες διαφήμισης και το Βέλγιο με 19.

Οι ιστοσελίδες της Μεγάλης Βρετανίας είχαν 20 ιχνηλάτες, και 12 από αυτούς χρησιμοποιούνται σε μεθόδους μάρκετινγκ που εφαρμόζονται στο διαφημιστικό δίκτυο της Google, που σημαίνει πως όλος ο κόσμος είναι φακελωμένος ούτως ώστε να τους παρουσιάζονται οι πιο σχετικές διαφημίσεις.

Η έκθεση του Cookiebot περιγράφει πως οι ιχνηλάτες και μεθοδολογίες της Google ήταν το βασικό εργαλείο παρακολούθησης των χρηστών, όπου βρέθηκε στο 82% των εξεταζόμενων ιστοσελίδων και χρησιμοποιούνται ευρέως από το το YouTube, το DoubleClick και την Google.

Εννοείται πως ο χρήστης εάν δεν θέλει να τον παρακολουθούν οι ιχνηλάτες στο YouTube, το DoubleClick και την Google τότε η μόνη επιλογή που του δίνεται είναι να μην επισκέπτεται αυτές τις ιστοσελίδες, δηλαδή μονά ζυγά δικά τους.

Η έκθεση αναφέρει ό,τι τα cookies ήταν ευρέως διαδεδομένα σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες υγείας, δηλαδή το 52% εξ αυτών είχαν ενσωματωμένους ιχνηλάτες.

Ο ιδρυτής της Cookiebot, ο Ντάνιελ Γιόχανσνσεν ανέφερε: «Πως μπορεί κάποιος οργανισμός να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (αγγλικά: GDPR ) και του ePrivacy αν δεν ελέγχει τους μη εξουσιοδοτημένους ιχνηλάτες διαφημίσεων που παρακολουθούν την πρόσβαση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα τους».

Ο προαναφερόμενος πρόσθεσε: «Οι αρμόδιοι φορείς στους δημόσιους οργανισμούς πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα πάνω σε αυτό το ζήτημα, με τον τερματισμό των παραβιάσεων που καταπατούν ανελέητα τα ψηφιακά δικαιώματα των χρηστών στο διαδίκτυο».

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin