Νέα εταιρικά ομόλογα προ των πυλών του Χ.Α.

Sharing is caring!

Από την έντυπη έκδοση

Του Ανέστη Ντόκα
[email protected]

Τέσσερα νέα εταιρικά ομόλογα ετοιμάζεται να «υποδεχθεί» η πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2021. Το ένα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Ν» (φύλλο Δευτέρας 11/10/2021), αφορά την Premia Properties, η οποία ετοιμάζει την έκδοση τίτλου ύψους 100 εκατ. ευρώ, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, με βάση τη στρατηγική που έχει χαράξει, μετά την είσοδο της Sterner Stenhus στο μετοχικό της κεφάλαιο. 

Η εταιρεία από τη στιγμή που πέρασε στα χέρια του Ελληνοσουηδού επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τώρα σχεδιάζει την άντληση πρόσθετης χρηματοδότησης, προκειμένου να συνεχίσει τις επενδύσεις της στον χώρο του real estate με έμφαση τα logistics, τα super markets και τα κτήρια κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

Η Premia ξεχωρίζει ανάμεσα στις εταιρείες real estate γιατί κατάφερε -παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε την περίοδο της οικονομικής κρίσης- να επιβιώσει και να προσελκύσει επενδυτή, τον Ελληνοσουηδό Ηλία Γεωργιάδη, με ιδιαίτερα φιλόδοξο σχεδιασμό για το μέλλον της.

Επίσης έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την έκδοση εταιρικού ομολόγου από μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ενώ στην έκδοση εταιρικού ομολόγου μέσω του Χ.Α. θα προχωρήσει και η Noval ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του ομίλου Viohalco, προκειμένου να συνεχίσει το επεκτατικό της πλάνο στον χώρο του real estate (η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα σηματοδοτήσει την ένταξη των μετοχών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας θα πάρει παράταση για ένα έτος).

Προς μια μικρότερη ομολογιακή έκδοση, ύψους 50 εκατ. ευρώ, στην ελληνική εταιρική αγορά ομολόγων θα προχωρήσει η εισηγμένη Fourlis. 

Η εταιρεία, όπως ήδη ανακοίνωσε, προετοιμάζει την απόσχιση ακινήτων, καθώς προετοιμάζει και την είσοδο εταιρείας ακινήτων ΑΕΕΑΠ στο χρηματιστήριο.

Η σημερινή «εικόνα»

Σήμερα, στην αγορά «Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος» του Χρηματιστηρίου της Αθήνας διαπραγματεύονται 13 εταιρικά ομόλογα (βλέπε πίνακα), συνολικής αξίας έκδοσης 2,39 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 21 ομόλογα που έχουν εκδοθεί από τον Ιούλιο του 2016, όταν ξεκίνησε ο θεσμός, με συνολική αξία 3,1 δισ. ευρώ. Το ποσοστό υπερκάλυψης των υφιστάμενων εκδόσεων διαμορφώθηκε στις 2,8 φορές, καθώς τα προσφερόμενα κεφάλαια για τις 13 εκδόσεις έφθασε τα 6,37 δισ. ευρώ. 

Είναι απόλυτα σαφές ότι η πλατφόρμα των εταιρικών ομολόγων έχει αντικαταστήσει την τελευταία εξαετία (2016-2021) την παραδοσιακή αγορά της αύξησης κεφαλαίων με μετρητά στο Χρηματιστήριο, αφού αναδεικνύεται η νέα δεξαμενή άντλησης κεφαλαίων για εισηγμένες και μη εταιρείες. Δεν είναι μικρό πράγμα για τις εισηγμένες να μπορείς να δανειστείς για πέντε ή επτά χρόνια με κλειδωμένο επιτόκιο 2% ή 3%, χωρίς να έχεις το ρίσκο μιας μελλοντικής μεγάλης ανόδου στο κόστος του χρήματος. 

Από την άλλη πλευρά, οι αποταμιευτές, μέσω των εταιρικών ομολόγων, βρίσκουν διέξοδο σε αποδόσεις που είναι πολύ καλύτερες από αυτές των τραπεζικών επιτοκίων, αναλαμβάνοντας φυσικά και το σχετικό -περιορισμένο σε γενικές γραμμές- ρίσκο. Ένας επενδυτής που τοποθετεί σήμερα 200.000 χιλιάδες ευρώ σε ένα εταιρικό ομόλογο μπορεί να εισπράττει τόκους 4.000 ευρώ ετησίως, όταν το αντίστοιχο έσοδο από τις προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις είναι μικρότερο των 200 ευρώ. Η αγορά των ομολόγων προσφέρει στις εταιρείες μια αξιόπιστη, εναλλακτική πηγή άντλησης κεφαλαίων. Με φθηνότερο επιτόκιο από τον τραπεζικό δανεισμό, αλλά και χωρίς να χρειαστεί η έξοδος στις διεθνείς αγορές, αφού το ελληνικό στοιχείο έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά στην κάλυψη ακόμη και των ιδιαίτερα απαιτητικών εκδόσεων. Ζητούμενο βεβαίως είναι και η βαθμιαία διεύρυνση της συμμετοχής των ξένων επενδυτών.

Διεθνή εταιρικά ομόλογα

Ακόμη ισχυρότερη είναι η εικόνα για τα διεθνή ελληνικά εταιρικά ομόλογα, καθώς σήμερα σε διεθνή χρηματιστήρια όπως στο Λουξεμβούργο και το Λονδίνο διαπραγματεύονται 23 ελληνικά εταιρικά ομόλογα εισηγμένων και μη με συνολική αξία 11,6 δισ. ευρώ.  Ο συνδυασμός χαμηλού κουπονιού και μεγάλης διάρκειας αυξάνει τον κίνδυνο για τους ομολογιούχους, ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα θετικά επηρέασε την εγχώρια αγορά ομολόγων η δήλωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι όχι μόνο θα συνεχίσει την πολιτική της αυξημένης ρευστότητας και των χαμηλών επιτοκίων, αλλά και ότι θα βρει τρόπους προκειμένου η Ελλάδα να μη βγει από το καθεστώς στήριξης των κρατικών ομολόγων, μέχρις ότου η χώρα αποκτήσει ικανοποιητικό βαθμό επενδυτικής αξιολόγησης. 

Ο συνδυασμός αυτών αυξάνει δραστικά τις πιθανότητες για διατήρηση των ευρωπαϊκών (και των ελληνικών) επιτοκίων σε πολύ χαμηλά επίπεδα τουλάχιστον για μία ακόμη διετία, περιορίζοντας έτσι σημαντικά το επιτοκιακό ρίσκο των ομολόγων (και τις πιθανές ζημίες των ομολογιούχων) που λήγουν σε δύο έως επτά χρόνια από σήμερα (υπήρχε ο φόβος ότι τα επιτόκια θα μπορούσαν να ξεκινήσουν σύντομα την ανοδική τους πορεία, ιδίως μετά το ράλι που έχει σημειωθεί φέτος στις τιμές των εμπορευμάτων).

Επιπλέον, όσο περισσότερο ανοδικές καθίστανται οι προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, τόσο θετικότερα επηρεάζονται και οι τιμές πολλών εταιρικών ομολόγων (μειώνεται ο κίνδυνος χρεοκοπίας, default risk), όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες διατηρούνται σταθεροί.  

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin