Νέες λύσεις Isilon και ClarityNow από την Dell EMC

Sharing is caring!

Η Dell EMC βοηθά τους μεγάλους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν την εκρηκτική αύξηση των αδόμητων δεδομένων, με τις νέες λύσεις Isilon και ClarityNow.

Η πλατφόρμα Dell EMC Isilon F810 Scale-Out NAS αποδίδει κορυφαίες επιδόσεις και αποδοτικότητα, ενώ το λογισμικό Dell EMC ClarityNow παρέχει ορατότητα, έλεγχο και φορητότητα των αδόμητων δεδομένων στο data center και το cloud.

Dell EMC Isilon F810

Η έκρηξη των αδόμητων δεδομένων απαιτεί νέες προσεγγίσεις και δυνατότητες εκ μέρους των οργανισμών, προκειμένου να απελευθερώσουν το κεφάλαιο των δεδομένων τους και να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Για να αντιμετωπισθούν αυτές οι προκλήσεις, η Dell EMC ανακοινώνει μια νέα προσθήκη στο κορυφαίο της αποθηκευτικό σύστημα Isilon All-Flash, μαζί με την κυκλοφορία νέου λογισμικού, με στόχο να δώσει στους οργανισμούς ορατότητα, έλεγχο και φορητότητα των αδόμητων δεδομένων, τόσο σε τοπικές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (on-premises), όσο και στο cloud.

Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί, σήμερα, επιθυμούν να επιταχύνουν τα επιχειρηματικά τους αποτελέσματα χρησιμοποιώντας ισχυρές, επόμενης γενιάς εφαρμογές αδόμητων δεδομένων σε τομείς όπως, η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και ο αυτοματισμός ηλεκτρονικής σχεδίασης – electronic design automation (EDA). Οι παραπάνω εφαρμογές συχνά απαιτούν τα ανώτερα επίπεδα επιδόσεων των συστημάτων αποθήκευσης All-Flash. Ταυτόχρονα, πολλοί οργανισμοί πιέζονται να μειώσουν τις επενδύσεις σε εξοπλισμό καθώς και τα σχετικά λειτουργικά έξοδα των τμημάτων ΙΤ. Σε αυτό το περιβάλλον, οι οργανισμοί πρέπει να διαχειριστούν τους αυξανόμενους όγκους αδόμητων δεδομένων με αποδοτικό τρόπο, έτσι ώστε οι εργασίες τους να εκτελούνται πιο παραγωγικά, στην προσπάθεια να απελευθερωθεί η αξία των δεδομένων τους.

«Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών ΙΤ αποτελεί το ουσιαστικό πρώτο βήμα για την ενίσχυση των πρωτοβουλιών στο ψηφιακό επιχειρείν και τη διαχείριση όλων των δεδομένων με αποτελεσματικότερο τρόπο», αναφέρει σχετικά ο Jeff Boudreau, president, Storage, Dell EMC. «Η πλατφόρμα Dell EMC Isilon F810 scale-out NAS storage αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις, παρέχοντας κορυφαίες επιδόσεις και αποδοτικότητα, έτσι ώστε να υποστηρίξει απαιτητικές εφαρμογές αδόμητων δεδομένων. Καθώς κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την αξία των δεδομένων καλύτερα από εκείνους που τα δημιουργούν, το Dell EMC ClarityNow προσφέρει στους οργανισμούς μια ολιστική προβολή των δεδομένων, σε όλο το φάσμα (στο σύστημα αποθήκευσης αρχείων αλλά και cloud), επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες να εντοπίζουν, να χρησιμοποιούν και να εξάγουν αξία από τα δεδομένα τους, οπουδήποτε κι αν αυτά βρίσκονται».

Η πλατφόρμα Isilon F810 παρέχει κορυφαίες επιδόσεις, αποδοτικότητα και χωρητικότητα

Η Isilon F810 αποδίδει μέχρι και 250.000 IOPS και 15 GB/s bandwidth ανά 4 Rack Units με προβλεπόμενη και γραμμική κλιμάκωση μέχρι 9M IOPS και 540 GB/s συνολική διαμεταγωγή σε μια συστοιχία 144 κόμβων, για την κάλυψη και των πιο απαιτητικών προδιαγραφών απόδοσης .

Ενσωματώνοντας inline συμπίεση δεδομένων με αναλογία 3:1 , η λύση Isilon F810 επιτρέπει στους οργανισμούς να μειώσουν τις απαιτήσεις σε all-flash storage capacity και παρέχει μέχρι και 33 τοις εκατό μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης ανά πραγματικό TB, σε σχέση με τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά προϊόντα all-flash . Με ανάλογη αύξηση στην «πυκνότητα» της χωρητικότητας, η πλατφόρμα F810 παρέχει πραγματική αποθηκευτική χωρητικότητα μέχρι και 2,2 PB ανά 4U και μέχρι 79,6 PB σε μια συστοιχία 144 κόμβων. Αυτή η εξαιρετικά πυκνής χωρητικότητας λύση είναι σε θέση να βοηθήσει στη μείωση του αποτυπώματος του data center και του σχετικού κόστους σε χώρο, ενέργεια και ψύξη.

Εναρμονισμένη με την μακρόχρονη δέσμευση της Dell EMC για την παροχή λύσεων αποθήκευσης που θα εγγυώνται την κάλυψη όχι μόνο των τωρινών αλλά και των μελλοντικών αναγκών, η νέα πλατφόρμα Isilon F810 ενσωματώνεται με ευκολία σε ήδη υπάρχουσες συστοιχίες Isilon, απρόσκοπτα, δίχως να διακόπτεται η λειτουργία τους, ή την ανάγκη να πραγματοποιείται χειροκίνητη μετακίνηση δεδομένων. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου, με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να συνεχίζουν να βασίζονται στην καινοτομία των συστημάτων Isilon, για τις μελλοντικές τους ανάγκες στην αποθήκευση αδόμητων δεδομένων.

Βασιζόμενο στο λειτουργικό σύστημα Isilon OneFS, το Isilon F810, όπως και οι άλλες λύσεις ISILON (all flash, υβριδικές ή λύσεις αρχειοθέτησης), μπορούν να συνδυαστούν σε μια μοναδική συστοιχία, η οποία παρέχει ισχυρά πλεονεκτήματα για τα σύγχρονα περιβάλλοντα ΙΤ. Με το Isilon OneFS και τις εκτεταμένες του δυνατότητες πολλαπλών πρωτοκόλλων, οι οργανισμοί μπορούν να ενοποιήσουν δεδομένα, να εξαλείψουν τις αδυναμίες των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, να απλοποιήσουν τη διαχείριση, και να υποστηρίξουν ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών και φόρτων εργασίας σε μια μοναδική πλατφόρμα αποθήκευσης. Αυτό επιτρέπει επίσης στους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τις ισχυρές τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, για να απελευθερώσουν την αξία του κεφαλαίου των δεδομένων τους. Με στόχο την βελτιστοποίηση των αποθηκευτικών πόρων και την περαιτέρω μείωση του κόστους, η πλατφόρμα Isilon προσφέρει επίσης αυτοματοποιημένη διαβάθμιση αποθήκευσης και ενσωμάτωση με το cloud, με δυνατότητα επιλογής παρόχων δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών αποθήκευσης cloud.

Εγγύηση μείωσης του όγκου των δεδομένων στο Isilon F810 All-Flash

Τα συστήματα αποθήκευσης Isilon καλύπτονται από το πρόγραμμα Future-Proof Loyalty Program της Dell EMC, παρέχοντας στους πελάτες επιπλέον σιγουριά με εγγυημένη κάλυψη των αναγκών και προστασία επένδυσης για μελλοντικές τεχνολογικές μεταβολές. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του προγράμματος, η Dell EMC εγγυάται ότι, για οποιαδήποτε νέα αγορά ενός συστήματος Isilon F810, για μια περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της παράδοσης, το Isilon F810 θα παρέχει λογική, αξιοποιήσιμη χωρητικότητα (συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομένων), ισοδύναμη με 2 φορές τουλάχιστον, της φυσικής usable χωρητικότητας .

To Dell EMC ClarityNow προσφέρει διαχείριση δεδομένων για τα στελέχη ΙΤ και τους εργαζόμενους

Το νέο software διαχείρισης δεδομένων Dell EMC ClarityNow είναι σχεδιασμένο για να βοηθά τους οργανισμούς στην αποδοτική διαχείριση των ροών εργασίας των αρχείων τους. Το ClarityNow αποτελεί μια λύση, η οποία συμπληρώνει με ιδανικό τρόπο τα συστήματα Dell EMC Isilon και ECS, επιτρέποντας τη δημιουργία μιας συνολικής και ενοποιημένης προβολής του συστήματος αρχείων σε πολλαπλά ετερογενή και κατανεμημένα αποθηκευτικά συστήματα, καθώς και στο cloud. Το software επιτρέπει στο τμήμα ΙΤ να λαμβάνει καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων αρχείων του οργανισμού, καθώς και της αποθηκευτικής χωρητικότητας, ενώ επίσης δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες και τους ιδιοκτήτες δεδομένων να χρησιμοποιούν self-service διαδικασίες, προκειμένου να εντοπίζουν, να χρησιμοποιούν και να μετακινούν αρχεία οπουδήποτε εντός αυτού του ενοποιημένου, συνολικού συστήματος αρχείων. Αυτά τα ισχυρά χαρακτηριστικά επιτρέπουν την απελευθέρωση της αξίας του κεφαλαίου των δεδομένων και επιταχύνουν τα επιχειρηματικά αποτελέσματα, παρέχοντας ευελιξία στους χρήστες, ώστε να εντάσσουν δισεκατομμύρια αρχεία και φακέλους σε ευρετήρια και να αποκτούν ορατότητα σε αυτά, αντί να τα διατηρούν παγιδευμένα σε κάποια αποθηκευτικά συστήματα σε μια φυσική τοποθεσία.

Το σύστημα Dell EMC Isilon F810 και το software Dell EMC ClarityNow είναι διεθνώς διαθέσιμα μέσω της Dell EMC και του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin