Οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των δεδομένων τους

Sharing is caring!

Οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των δεδομένων τους

Τα δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε ένα τεράστιο πλεονέκτημα για όλες τις επιχειρήσεις έναντι των ανταγωνιστών τους, αλλά μόνο εάν υπάρξει σωστός χειρισμός. Και δυστυχώς σε αυτό το σημείο αρκετές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να το πράξουν με το ορθό τρόπο, αφού παρουσιάζουν εμφανείς αδυναμίες, σύμφωνα με νέα έρευνα της Experian.

Η έκθεση, βασισμένη σε δημοσκόπηση 1.000 επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο, αναφέρει ότι ο αγώνας των επιχειρήσεων για να ξεκλειδώσει τις πραγματικές δυνατότητες των δεδομένων είναι ουσιαστικά άνισος, κυρίως επειδή δεν έχουν τον έλεγχο ή γιατί δεν έχουν τις ικανότητες.

Βασικά ο έλεγχος των δεδομένων ο έλεγχος σημαίνει πως διασφαλίζετε ό,τι το τμήμα πληροφορικής εντός της επιχείρησης σας που είναι υπεύθυνο για τα δεδομένα, έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, τις ικανότητες και τα εργαλεία για να τα αξιοποιήσει, έστω και με εξωτερική βοήθεια από υπηρεσία τρίτου μέρους. Ωστόσο, τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας αποδεικνύουν ό,τι μόνο το 13% χρησιμοποιεί αυτήν την προσέγγιση και οι υπόλοιποι έχουν μαύρα μεσάνυχτα αναφορικά με αυτό το ζήτημα.

Οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα για την επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων οφείλεται συνήθως στις εξής σημαντικές παραμέτρους: Απόκτηση λανθασμένων δεδομένων, έλλειψη ικανοτήτων στα άτομα που διαχειρίζονται τα δεδομένα, υπέρ – συλλογή πληροφοριών με αρνητική συνέπεια να μπερδεύονται τα σημαντικά στοιχεία με τα ασήμαντα και να χάνεται η φαιά ουσία, και τελικά να επέρχεται ο αποπροσανατολισμός.

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους έχουν γνωρίσει από πρώτο χέρι τις αρνητικές συνέπειες αυτής της απαράδεκτης κατάστασης που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κακή ποιότητα των δεδομένων.

Η έκθεση αναφέρει ό,τι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις συμφωνούν πως τα δεδομένα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών. Ωστόσο, η διαχείριση των δεδομένων παραμένει μια μεγάλη πρόκληση για πολλούς από αυτούς. Τα ελλιπή δεδομένα και η συνολική έλλειψη δεξιοτήτων θεωρούνται επίσης τεράστια οδοφράγματα για την ανάπτυξη τους.

Ο Mike Kilander, Παγκόσμιος Διευθύνων Σύμβουλος, του τμήματος Quality Data στην Experian, ανέφερε: «Από την έρευνα που διεξήγαμε διαπιστώσαμε πως ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών οντοτήτων επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους, καθώς μέσω αυτής της τακτικής ενδέχεται να επέλθει τεράστια ανάπτυξη αφού οι επιχειρήσεις θα γνωρίζουν τι ακριβώς Θέλουν οι πελάτες και πώς να κατανέμουν τους πόρους που διαθέτουν για καλύτερη επιχειρησιακή απόδοση, και ούτω καθεξής».

Ο προαναφερόμενος πρόσθεσε: «Βλέπουμε πως κάθε χρόνο, ό,τι παρά τις φιλοδοξίες, πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να επωφεληθούν πλήρως από την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους, επειδή οι τρέχουσες υποδομές και πρακτικές διαχείρισης δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά για να χειριστούν τον σημερινό ψηφιακό καταναλωτή».

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin