Ο Microsoft Edge θα προειδοποιεί για πιθανά fake news

Sharing is caring!

Η mobile εκδοχή του Edge browser της Microsoft θα «ενημερώνει» τους κατόχους των συσκευών αν οι ιστοσελίδες από τις οποίες ενημερώνονται είναι άξιες εμπιστοσύνης.

Η εν λόγω λειτουργία αναπτύχθηκε από την Microsoft σε συνεργασία με την NewsGuard, ενός οργανισμού που ιδρύθηκε από δημοσιογράφους και αξιολογεί τις ενημερωτικές ιστοσελίδες με βάση μια σειρά κριτηρίων. Η λειτουργία προσφερόταν και σαν κατ’ επιλογή browser extension για την desktop έκδοση του Edge.

Σύμφωνα με διάφορους αναλυτές η ενσωμάτωση του NewsGuard και στην mobile εκδοχή του Edge ενδεχομένως να σημαίνει ότι πλέον εντάσσεται στα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Επιπλέον, η ύπαρξη της λειτουργίας και στην mobile έκδοση αποτελεί μία σημαντική κίνηση στην καταπολέμηση των fake news.

Η ενεργοποίηση του εργαλείου NewsGuard θα γίνεται μέσω των ρυθμίσεων του Edge browser, με μία απλή κίνηση. Από την στιγμή της ενεργοποίησης του NewsGuard θα παρέχονται ειδοποιήσεις υπό τη μορφή εικονιδίου με ένα θαυμαστικό στο κέντρο, στην URL bar του browser.

Επιλέγοντας το εικονίδιο θα παρέχεται μία συνοπτική αναφορά των λόγων που το NewsGuard προειδοποιεί τον χρήστη, ενώ θα υπάρχει και μία εκτενέστερη και πιο λεπτομερής αναφορά στη διάθεση του χρήστη. Τα βασικά κριτήρια του NewsGuard είναι η χρήση τίτλων που εξαπατούν τον επισκέπτη, η επανειλημμένη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων, η διαφάνεια στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιστοσελίδας και τέλος η διαφάνεια των οικονομικών της στοιχείων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο οργανισμός NewsGuard χρησιμοποιεί πραγματικούς ανθρώπους που επισκέπτονται και «αξιολογούν» τις διάφορες ιστοσελίδες. Οι παράμετροι αξιολόγησης είναι συνολικά 9 (πέρα των παραπάνω βασικών) και η βασική αξιολόγηση είναι «πράσινη» ή «κόκκινη».

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin