Τριπλό «χτύπημα» οίκων αξιολόγησης στην ελληνική οικονομία

Sharing is caring!

Από θετικό σε σταθερό αναθεώρησε – προς τα κάτω – την προοπτική (outlook) του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου της Ελλάδας και η DBRS.

Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση του για την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε BB(low), αναθεωρώντας ωστόσο πτωτικά το trend από «θετικό» σε «σταθερό».

Η πτωτική αναθεώρηση της τάσης για την ελληνική οικονομία, όπως τονίζει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, οφείλεται στην παύση της οικονομικής δραστηριότητας και την πιθανή ύφεση στην οποία οδηγεί η πανδημία του κορονοϊού, καθώς και στο γεγονός ότι ο χρόνος και η ταχύτητα μιας ενδεχόμενης ανάκαμψης είναι ασαφείς.

Αναλυτικότερα, ο DBRS σημειώνει ότι ο COVID-19 οδήγησε σε περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας και πιθανή ύφεση, με τον χρόνο της ανάκαμψης να είναι αβέβαιος. «Αντιδρώντας στην κρίση, η κυβέρνηση έδωσε μία γρήγορη απάντηση και απέτρεψε μία οξεία κρίση υγείας έως τώρα», αναφέρει ο οίκος, προσθέτοντας: «Τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα θα μειώσουν την οξύτητα του οικονομικού αντίκτυπου, αλλά, παρά ταύτα, η οικονομία είναι πιθανόν να συρρικνωθεί πολύ φέτος», λόγω της σημασίας του τουρισμού και της ναυτιλίας, ενώ η ανεργία θα αυξηθεί. H DBRS προβλέπει ότι ο λόγος του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ και το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα επιδεινωθούν και ότι η διάρκεια της επιδείνωσης είναι πολύ αβέβαιη.

Tην αξιολόγηση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μείωσε και άλλος διεθνής οίκος, ο Standard &Poor’s (S&P), διατηρώντας ωστόσο σταθερή την πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας.

Ειδικότερα, ο S&P, κάνοντας θετική αναφορά στον χειρισμό της χώρας έναντι της πανδημίας κορoνοϊού, προβλέπει συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά περίπου 9% το 2020, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης υγείας, ενώ περιμένει βελτίωση των ρυθμών ανάκαμψης, το 2021. Ως εκ τούτου, αναθεωρεί το outlook της Ελλάδας σε σταθερό από θετικό. Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνει την πιστοληπτική αξιολόγηση στο BB-/B.

Το χτύπημα την Παρασκευή, για την ελληνική οικονομία ήταν τριπλό, με την αρχή να κάνει η Fitch Ratings, η οποία σε μια αιφνίδια, εκτός προγράμματος κίνηση, υποβάθμισε την προοπτική της Ελλάδας , σε σταθερή από θετική, επιβεβαιώνοντας ωστόσο την πιστοληπτική κατάταξη στη βαθμίδα ΒΒ.

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin