ΤτΕ: Αύξηση στο επιτόκιο νέων επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων τον Απρίλιο

Sharing is caring!

Αύξηση παρουσίασαν τα επιτόκια στα νέα επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια τον Απρίλιο, ενώ στις καταθέσεις έμειναν εν πολλοίς σταθερά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, η Τράπεζα της Ελλάδας. 

Τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα στο 0,09% και 0,17%, αντίστοιχα, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,60%.

Από την άλλη το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 37 μονάδες βάσης, στο 4,93%. 

Σημαντική ήταν αύξηση του κόστους στα νέα επιχειρηματικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,51% από 3,82% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το ποσό των δανείων διαμορφώθηκε σε 644 εκατ. ευρώ έναντι 565 εκατ. ευρώ κατά τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,23%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,34%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 85 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,50%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,58%.

Σταθερό παρέμεινε και το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο, στο 3,08%. Ωστόσο το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 106 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,88%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,95%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 6,81%.

naftemporiki.gr 

Διαβάστε το άρθρο εδώ

Post Author: admin